Wraz z ciągłym wzrostem technologii i pojawieniem się wielu aplikacji na smartfony związanych ze zdrowiem, nastąpił wyraźny wzrost motywacji do prowadzenia zdrowego stylu życia. Pomiędzy wszystkimi „fit” aplikacjami znajdują się też te kierowane do osób przyjmujących leki.

Jedną z takich darmowych aplikacji medycznych jest MyTherapy – innowacyjny produkt firmy Smartpatient z siedzibą w Monachium. W wyniku bliskiej współpracy z pacjentami i pracownikami służby zdrowia, MyTherapy jest aplikacją służącą zarówno pacjentom jak i lekarzom, która wykorzystuje najnowszą technologię telefonów komórkowych, aby pomóc pacjentom przestrzegać harmonogramów terapii i monitorować stan zdrowia na wiele sposobów. Została stworzona z myślą o osobach zmagających się cukrzycą czy chorobami przewlekłymi, ale świetnie sprawdzi się również dla przyjmujących zwykłe tabletki antykoncepcyjne.

Celem aplikacji jest ułatwienie wprowadzenia w życie i sumiennego przestrzegania nieraz trudnych do spamiętania zaleceń lekarza. MyTherapy upraszcza skomplikowane wytyczne terapii w prostą listę rzeczy do zrobienia przypominając użytkownikom dokładnie wtedy, gdy trzeba zażyć lekarstwa, w jakiej dawce lub jaki pomiar czy aktywność fizyczną należy teraz wykonać. Aplikacja ma za zadanie także pomóc użytkownikom zachować lepszą kontrolę nad ogólnym stanem zdrowia do czego wykorzystuje funkcję rejestracji objawów i samopoczucia. Dziennik zdrowia zbiera wszystkie informacje i na koniec miesiąca przekształca w przejrzysty raport pdf do wydrukowania zawierający skalowane wykresy. Raport ten można omówić z lekarzem przy nastepnej wizycie. Informacje w nim zawarte usprawnią komunikację pacjent-lekarz oraz pomogą lekarzowi szybciej ocenić zaangażowanie pacjenta w terapię, zidentyfikować wzorce i ocenić jak pacjent radzi sobie pomiędzy wizytami.

Aplikacja MyTherapy - efektywna pomoc w leczeniu

Badania przeprowadzone przez Charité Berlin wykazały, że aż 89% pacjentów prawidłowo stosuje się do zaleceń lekarza przy korzystaniu z MyTherapy, a 78% ankietowanych lekarzy rodzinnych w Niemczech uważa MyTherapy za przydatne narzędzie w ocenie postępów pacjenta.

Aplikacja MyTherapy dostępna jest na urządzenia z system Android oraz iOS i jest darmowa. Rejestracja nie jest wymagana, ale odblokowuje parę dodatkowych funkcji. Aplikacja została podzielona na 5 zakładek:

  • Dziś – na tym ekranie widzimy jakie zadania mamy do zrealizowania w dniu dzisiejszym
  • Dziennik – zbiór raportów z dzisiejszego dnia, z ostatniego tygodnia, miesiąca, roku – z tego okna można również wygenerować raport miesięczny, który wysyłany jest na nasz adres mailowy
  • Zespół – ekran ten pozwala dodawać lekarzy, rodzinę czy przyjaciół – dzięki czemu możemy udostępniać dane o naszym leczeniu innym, czy też szybko skontaktować się z lekarzem
  • Terapia – to tu ustawiamy szczegóły naszej terapii, możemy dodawać przypomnienia o lekach, pomiarach, badaniach, aktywnościach, czy też o raportowaniu samopoczucia
  • Więcej Dziennik – na ekranie tym znajdziemy informacje o zalogowanym użytkowniku, ustawienia, pomoc oraz informacje prawne

MyTherapy umożliwia ustawianie powiadomień o wszystkich zadaniach, które mamy zrealizować. Możemy ustawić o której godzinie mamy brać konkretne leki, jakie ilości, jakie pomiary mamy wykonać (waga, ciśnienie,tętno, poziom cukry, temperatura itp…). Możemy również dodać przypomnienie o wykonaniu jakiejś aktywności (bieganie, jazda rowerem …).

Wszystkie ustawione akcje raportujemy, możemy podawać ilość zażytych leków, wartości pomiarów, oceniać samopoczucie w pięciostopniowej skali. W aplikacji możemy również zapisywać informacje o zaplanowanych wizytach u lekarza.

Wszystkie zebrane dane są dla nas dostępne w historii oraz w raportach. Na szczególną uwagę zasługuje miesięczny raport wysyłany na nasz adres mailowy – zapisany jest on w formacie pdf i zawiera wszystkie dotyczące naszego leczenia wraz z czytelnymi wykresami. Raport taki możemy wydrukować by następnie pokazać go lekarzowi przy następnej wizycie.